Tečaj eura i američkog dolara

Jedan od najpopularnijih parova valuta na najvećoj financijskoj burzi na svijetu je EUR/USD

Postoje mnoge službene valute diljem svijeta, međutim tečaj eura i američkog dolara se svakodnevno pomno prati a njihove valute EUR i USD aktivno razmjenjuje na Forexu.

Već smo spomenuli da se na Forexu (koji je najrelevantniji pokazatelj realne vrijednosti neke valute) barata takozvanim parovima valuta. Jedan od najpopularnijih parova valuta na najvećoj financijskoj burzi na svijetu je  EUR/USD. Odnos tečaja eura i američkog dolara na Forexu svakodnevno prate milijuni zainteresiranih stranaka. Kao što znamo euro i američki dolar iznimno su važni za svjetsku ekonomiju. Odnos eura i američkog dolara predstavlja odnos među dvije najstabilnije svjetske valute.

Neki par valuta formira se tako da se najprije odredi osnovna valuta. Od uvođenja eura upravo je njemu dodijeljen status osnovne valute. Ovo znači da je u odnosu eura i američkog dolara euro glavna valuta. Isti je slučaj i sa svakim parom valuta koji uključuje euro; npr EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CAD. Osnovna valuta uvijek se nalazi prva u paru.

Na odnos tečaja eura i američkog dolara najviše utječu tri osnovna čimbenika. To su: kamatne stope, broj zaposlenih i ostali važni ekonomski čimbenici.

 • Kamatne stope –referentnu vrijednost američkog dolara određuje Federalna Rezerva SAD-a, dok minimalnu vrijednost eura određuje Europska Središnja Banka. Ova banka jednom mjesečno objavljuje kamatne stope vezane za euro (obično na početku mjeseca), dok Federalna Rezerva SAD-a to za američki dolar napravi 8 puta godišnje. Obično se visina ovih kamata izračunava pomnom analizom tržišta i objavljuje na redovnim konferencijama za tisak. Kamate se obično ili učine više fiksnima ili više kliznima, ovisno o tržištu Odnos eura i američkog dolara uvelike ovisi o kamatama koje su nadležne institucije pripisale ovim valutama.
 • Statistike s tržišta rada mogu znatno promijeniti odnos dvije najpopularnije svjetske valute. Na Forexu se stoga pomno prate statistike koje institucije SAD-a šalju svakog prvog petka u mjesecu, a tiču se broja zaposlenih u prošlom mjesecu. Također, ove institucije svakog četvrtka objavljuju podatke o broju nezaposlenih. Što je zaposlenih u SAD-u više, to će vrijednost američkog dolara biti veća. Važne brojke o zaposlenost/nezaposlenosti u zemljama Eurozone utvrđuju se na temelju zaposlenosti/nezaposlenosti u ekonomski najstabilnijim zemljama članicama (npr Njemačka i Francuska), kao i statistikama koje se tiču zemalja pridruženih članica.
 • Ostali ekonomski faktori koji utječu na odnos eura i američkog dolara su:
  • Vrijednost BDP-a (godišnja promjena u vrijednosti svih roba i usluga neke zemlje)
  • Odnos trgovine (vrijednost svih uvezenih i izvezenih proizvoda – novčana jedinica raste sukladno većoj vrijednosti izvoza nad uvozom)
  • Odnos između veleprodajnih i maloprodajnih cijena pokazuje koliko je neka valuta podložna pritiscima inflacije i kakve će mjere centralna banka koja je za tu valutu nadležna morati poduzeti.
  • I ostali faktori kao što su npr neredi u Grčkoj ili Španjolskoj, ili smanjenje američkog duga također utječu na odnos eura i američkog dolara.

05.11.2012.

Za najbrže informacije o tečaju nazovite odmah!


01/3097-512